Declaració de fe

Com a cristians evangèlics, creiem en la revelació del Déu únic en tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant) donada en la Bíblia.

Afirmem, així, les doctrines que considerem decisives per comprendre la fe cristiana.

La sobirania i la gràcia de Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit en la creació, la providència, la revelació, la redempció i el judici final.

El pecat universal i la culpabilitat de l’home caigut que ocasiona la ira de Déu i la condemnació.

El sacrifici vicari del Fill de Déu encarnat, únic fonament suficient de redempció de la culpabilitat i del poder del pecat.

La justificació del pecador només per la gràcia de Déu, mitjançant la fe en Crist crucificat i ressuscitat d’entre els morts.

L’obra de Déu i l’Esperit Sant que il·lumina, regenera, mora en el creient i el santifica.

El sacerdoci de tots els creients que, en la unitat de l’Esperit Sant, constitueix l’Església universal, el cos, el cap del qual és Crist, compromesos per manament del seu Senyor a la proclamació de l’Evangeli en tot el món i al servei de l’amor al nostre proïsme i a la societat.

L’esperança del retorn visible de nostre Senyor Jesucrist en poder i glòria, la resurrecció dels morts i la consumació del Regne de Déu.

2012. Custom text here
Download Joomla Templates