L'estel de Nadal

El relat del naixement de Jesús i l'estel de Nadal, el trobem a l'evangeli de Mateu cap. 2. En el relat hi intervenen els mags, els pares de Jesús amb ell, Herodes, i l'estel.

Herodes es queda a palau esperant el retorn dels mags, els mags se'n tornen per un altre camí, Jesús, amb els seus pares, fugen cap a Egipte, i l'estel... Què se'n va fer de l'estel? El relat no en diu res. Sabem que no s'hi va quedar perquè actualment no hi és. Però alguna cosa degué ser d'ell. Deixant de banda què era aquell senyal, entenem que era significatiu per als mags, ja que li van fer cas i van anar cap a on indicava. És a dir, la missió de l'estel era guiar-los fins on era Jesús. A partir d'aquest moment, la seva existència està mancada d'importància. Segur que si s'hagués quedat allà, ara, molts estaríem adorant l'estel perquè va guiar els mags, en comptres d'adorar Jesús-Déu. És com allò de "quan un dit apunta al cel, el tonto mira el dit". Això mateix passaria a molta gent. Ens quedem amb l'anècdota i se'ns passa per alt l'important.

L'estel apuntava cap a Jesús. I avui, qui apunta cap a Jesús? En un altre evangeli, el de Joan Jesús diu: "Mentre sóc al món, sóc la llum del món" (Jn 9:5). I al mateix evangeli de Mateu: "Vosaltres sou la llum del món" (5:14). Crec que la comparació està clara: Jesús és el centre de la història, l'estel és el llum que guia fins a Jesús, però quan Jesús mor i resuscita, la llum del món que guia fins a Jesús som els creients. Nosaltres som l'estel de Nadal! Ja fem prou llum? Tots plegats, junts, units, farem prou llum com per enlluernar qui vulgui buscar Jesús. Per tant, que "aquesta petita llum" no s'apagui.

MOLT BON NADAL

2012. Custom text here
Download Joomla Templates