Escola dominical

FOTO OFICIAL STBRE 2014 ESCOLA DOMINICAL 3
Anomenem d'aquesta manera la formació que reben els nostres fills els diumenges al matí. La Paraula diu: "Instrueix l'infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se n'apartarà" (Proverbis 22:6). Volem que coneguin la Bíblia i les seves ensenyances, però no acríticament, sinó que volem que l'estudiïn per conèixer-la, entendre-la i, de grans, que puguin fer la seva elecció amb llibertat i ple coneixement de causa. També llegim a Fets 17:11: "van acollir la paraula amb bona disposició, examinant les Escriptures cada dia per comprovar si això era així".

2012. Custom text here
Download Joomla Templates